Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

21 września 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim poprosiła WIOŚ w Gdańsku o udział w czynnościach śledczych w Przedsiębiorstwie w Pruszczu Gdańskim. Powodem czynności podjętych przez Prokuraturę było podejrzenie  popełnienia przestępstwa związanego z nielegalnym składowaniem beczek z chemikaliami, olejami i innymi niebezpiecznymi dla środowiska substancjami. Ponadto było podejrzenie, że niebezpieczne odpady mogą być przepompowane do studzienki kanalizacyjnej w pobliżu rzeki Radunia.

20180925 105710

Inspektorzy WIOŚ w Gdańsku wspólnie z Prokuraturą i Policją w dniu 24 września weszli na teren zakładu i podjęli czynności kontrolne. W ramach tych czynności ustalono przebieg kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz miejsca gromadzenia ścieków przemysłowych w zbiornikach bezodpływowych. Pobrano próbki ścieków oraz próbki wody z rowu, do którego odprowadzone są wody opadowe z terenu zakładu. W trakcie inwentaryzacji systemu kanalizacji i zbiorników wynajęty biegły z pomocą georadaru poszukiwał miejsc zakopania beczek z chemikaliami. W ramach podjętych czynności zostały wytypowane miejsca, w których mogły być zakopane odpady. 25 września w trakcie kontynuacji czynności kontrolnych we współpracy z Prokuraturą, Policją Państwowej Straży Pożarnej i biegłym w zakresie chemii, odkryto zasypane beczki i pojemniki z substancjami chemicznymi w przeważającej części substancjami organicznymi.

P9250689

W trakcie czynności wykonano inwentaryzację sarkofagu zawierającego zasypane beczki przykryte geowłókniną postawione na paletach pojemniki i beczki z chemikaliami. Próbobiorca biorący udział w czynnościach kontrolnych pobrał próbki gleby w celu ustalenia stopnia zanieczyszczenia gruntu w miejscu magazynowania tych chemikaliów. Czynności będą kontynuowane w kolejnych dniach.

P9250693

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok