Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, od 2005 roku dokonuje oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Jego głównymi źródłami są linie wysokiego napięcia, stacje nadajnikowe telefonii komórkowej, radary, telefony komórkowe, urządzenia elektryczne, itp.

W roku 2018 pomiary monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego wykonywane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645). W każdym województwie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wykonują pomiary
w cyklu trzyletnim w 135 punktach sieci zlokalizowanych na terenie województwa w:

  • centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. (45 punktów pomiarowych),
  • pozostałych miastach (45 punktów pomiarowych),
  • na terenach wiejskich (45 punktów pomiarowych).

Co roku w każdym z wymienionych obszarów realizuje się pomiary w 15 punktach pomiarowych. Po trzech latach następuje powrót do uprzednio wyznaczonych punktów pomiarowych. W ten sposób uzyskujemy dane porównawcze pozwalające określić zmiany i kierunki zmian na przestrzeni lat. Należy tutaj podkreślić, że pomiary te mają na celu obserwację poziomów natężeń pola elektromagnetycznego w obszarach dostępnych dla ludności a więc tam, gdzie najczęściej nie ma bezpośredniego oddziaływania od urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Stąd punkty w sieci tego monitoringu wyznacza się tak, aby wyeliminować bezpośredni wpływ od takich urządzeń to znaczy, iż pomiar ten wykonuje się przynajmniej w odległości większej niż 100 m od źródeł.

W 2018 roku kontynuowany był kolejny cykl pomiarowy PEM, na który składał się wykonanie pomiarów w 45 punktach pomiarowych analogicznie jak w roku 2015.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku pomiary wykonano za pomocą uniwersalnego, szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego Narda NBM-550, w którym jako antenę zastosowano sondę pola elektrycznego EF-0391. Podczas prowadzenia pomiarów rejestruje się warunki meteorologiczne – wilgotność i temperaturę powietrza. Pomiary wykonuje się przy wilgotności względnej poniżej 75 % oraz temperaturze powyżej 00 C.

 

 

miernik pem wios

Miernik PEM – fotografia archiwum WIOŚ

W roku 2018 zmierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na poszczególnych obszarach Województwa Pomorskiego mieściły się w zakresie od 0,01 do 2,56 V/m. Są to wartości bezpieczne, znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności, tj. 7,00 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów – Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

mapa pomorskie pem

Rozmieszczenie punktów promieniowania elektromagnetycznego w roku 2018 na terenie województwa pomorskiego.

WIOŚ prowadzi bazę stacji bazowych telefoni komórkowej, w roku 2018 do końca paździenika wpłynęło do WIOŚ 1100 zgłoszeń od operatorów telefoni komórkowej. Po analizie przekazanych wyników pomiarów pól, stwierdzono, iż w żadnym przypadku nie wystepują przekroczania natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

Zestawienie wyników natężenia pola elektromagnetycznego na terenie województwa pomorskiego w roku 2018

Lp.

Miejscowość

Nazwa punktu

Wartość natężenie pola elektromagnetycznego
w V/m

Średnia wartość natężenia pola elektromagnetycznego
w V/m

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 000 mieszkańców

1

Gdańsk

Trakt Św. Wojciecha

0,39

0,72

2

Gdańsk

Armii Krajowej

2,56

3

Gdańsk

Podwale Staromiejskie

1,05

4

Gdańsk

Szuberta

0,29

5

Gdańsk

Curie-Skłodowskiej

0,44

6

Gdańsk

Rzeczpospolitej

0,93

7

Gdańsk

Przyjaciół

0,35

8

Gdańsk

Wita Stwosza

0,64

9

Gdynia

Park Rady Europy

0,49

10

Gdynia

Chwarznieńska

1,05

11

Gdynia

Powstania Wielkopolskiego

0,77

12

Gdynia

Kartuska

0,55

13

Gdynia

Rdestowa

0,24

14

Słupsk

3 Maja

0,63

15

Tczew

Targowa

0,4

Pozostałe miasta

16

Starogard Gdański

Kopernika

0,62

0,46

17

Hel

Żeromskiego

0,49

18

Malbork

Grunwaldzka

*

19

Sopot

Sobieskiego

0,41

20

Rumia

Wileńska

1,14

21

Miastko

Park miejski

0,14

22

Chojnice

Adama Mickiewicza

0,51

23

Człuchów

Krzyżowa

0,15

24

Ustka

Kościuszki

0,45

25

Skórcz

Główna

0,36

26

Brusy

Ogrodowa

0,28

27

Czarne

Plac Wolności

0,28

28

Nowy Dwór Gdański

Plac Wolności

0,28

29

Jastarnia

Księdza Sychty

0,28

30

Dzierzgoń

Okrzei

0,51

Tereny wiejskie

31

Stary Dzierzgoń

Przy drodze wojewódzkiej 515

0,33

0,42

32

Miłoradz

Żuławska

0,41

33

Osiek

Kwiatowa

0,28

34

Subkowy

Gdańska

0,39

35

Kolbudy

Staromłyńska

0,95

36

Kosakowo

Kaszubka

0,52

37

Krokowa

Wejherowska

0,24

38

Smołdzino

Michała Mostnika

*

39

Lipusz

Józefa Wybickiego

0,33

40

Karsin

Plac Św. Jana

0,5

41

Sierakowice

Parkowa

0,44

42

Cewice

Witosa

0,26

43

Choczewo

Szkolna

0,56

44

Lipnica

Słomińskiego

0,41

45

Konarzyny

Rzemieślnicza

0,36

Objaśnienia:

* poniżej czułości sondy pomiarowej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok