Informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Monitoring > Informacje o stanie środowiska > Raporty o stanie środowiska zamieściliśmy Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego za 2017 rok. Opracowanie stanowi kontynuacje zagadnień dotyczących jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w województwie pomorskim, w kontekście presji i działań naprawczych. Celem niniejszego opracowania jest uaktualnienie wiedzy dotyczącej stanu środowiska oraz przedstawienie trendu zachodzących zmian w jego poszczególnych komponentach, a także przekazanie tych informacji społeczeństwu, organom samorządowym, mediom, oraz zainteresowanym organizacjom, instytucjom i osobom. Zebrane informacje mogą służyć Państwu jako wsparcie w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie pomorskim.

okladka