Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w grudniu 2018 r. wydał 3 decyzje administracyjne wstrzymujące działalność podmiotom zbierającym i przetwarzającym odpady bez zezwolenia w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedmiotowe działalności były prowadzone przez różne podmioty w miejscowościach: Wiślinka (gmina Pruszcz Gdański), Subkowy (gmina Subkowy) oraz Bronisławowo (gmina Sadlinki).

stop

Należy dodatkowo zauważyć, że na terenie Bronisławowa (gmina Sadlinki) znajdowało się ponad 550 sztuk pojazdów. Większość z nich nie posiadała dowodów rejestracyjnych czy innych dokumentów potwierdzających pochodzenie. Na nieutwardzonym i niezadaszonym terenie gromadzono różnego rodzaju odpady pochodzące z demontażu pojazdów. Podczas kontroli na terenie stwierdzono nagromadzenie: odpadów tworzyw sztucznych o kodzie 16 01 19 (pochodzące z demontażu pojazdów), ułożone w pryzmie o wymiarach: długość 14,80 m; szerokości 10,5 m; wysokość do 2,5 m; hałdę zdemontowanych foteli samochodowych; odpady gruzu budowlanego ułożone w pryzmie; zbiorniki/butle z gazem LPG pochodzące z pojazdów zdemontowanych na terenie prowadzenia działalności; duże ilości elementów pojazdów i różnego rodzaju części samochodowych, które gromadzone były w sposób nieselektywny i w żaden sposób niezorganizowany na nieutwardzonym i niezadaszonym terenie. Ponadto ustalono, że część odpadów zgromadzono również na sąsiedniej działce, nienależącej do prowadzącego przedmiotową działalność.
Tym samym Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił o nakazanie usunięcia odpadów do Wójta Gminy Sadlinki, który wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. Ponadto kontrolę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna. Efektem kontroli było wszczęcie przez Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie postępowania w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok