Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Aplikuj o pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku

logo wios logowanie

W związku z nowelizacją ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, a co za tym idzie zwiększeniu kompetencji i obowiązków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku i Delegaturze w Słupsku, w pierwszym kwartale 2019 roku rozpocznie się nabór 31 pracowników na nowe stanowiska pracy w Wydziałach Inspekcji i Prawnym.

Dla lubiących wyzwania

IMG 5058 2 chrld nauta pożar

Praca w Inspektoracie należy do ciekawych i różnorodnych, wymaga od inspektorów spostrzegawczości, zdolności trafnej analizy sytuacji i umiejętności podejmowania stanowczych decyzji. W trakcie kontroli inspektorzy, poza wykorzystaniem wiedzy merytorycznej w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, mają możliwość zapoznania się z różnorakimi branżami przemysłu czy rolnictwa. W trakcie pracy w  Inspektoracie nabywa się również wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

Szerokie możliwości działania

Yuneec H920 Plus drone 1 Lebork Armii Krajowej 2 P3290342

Inspektorzy mogą prowadzić kontrole planowe i pozaplanowe niezależnie od pory dnia. Zakres kontroli prowadzonych przez Inspektorat obejmuje sprawy, np.: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochronę przed hałasem czy emisję do powietrza. W  swoich działaniach inspektorzy mogą wykorzystywać techniki satelitarne, drony, utrwalać dźwięki i  obraz. Podczas czynności kontrolnych mają prawo korzystać ze wsparcia m. in. Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, czy Straży Granicznej, co pozwala na sprawną walkę z podmiotami szkodzącymi środowisku.

Co zapewniamy

Proponujemy ciekawą pracę zarówno w terenie, jak i w biurze, z możliwością prowadzenia działań mających realny wpływ na ochronę środowiska w trybie kontrolnym. Pracujemy w  zespole, wspólnie rozwiązujemy problemy wynikające z prowadzonych kontroli i  wymieniamy doświadczenia. Cykle szkoleń i narzędzia informatyczne zapewniają możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego.

wios foto

Zwiększone od 2019 roku środki z rezerwy budżetowej pozwolą na atrakcyjne uposażenie pracowników w korpusie służby cywilnej. Zapewniamy regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach pakietu socjalnego jest możliwe dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno – oświatowej lub sportowo – rekreacyjnej.

Gdzie można znaleźć nasze ogłoszenia o naborach

Ogłoszenia o naborach będą się ukazywały na stronach:

bip web
Biuletynu Informacji Publicznej - WIOŚ Gdańsk

oraz w

kprm praca
Bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach w słuzbie cywilnej
.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok