Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Przepisy stosowane do określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk oraz wniosków o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk określone zostały w art. 37 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.).

swim

Corocznie do dnia 20 maja rada gminy określa, w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Zgodnie z ust. 12 wyżej wymienionego artykułu, do dnia 28 lutego projekt uchwały wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia do zaopiniowania odpowiednim organom, w tym organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.) organem IOŚ posiadającym kompetencje do zaopiniowania projektu uchwały rady gminy określającego sezon kąpielowy, wraz z wnioskami organizatorów kąpieliska i wymaganymi dokumentami jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Sprawy z terenu województwa pomorskiego należy kierować na adres: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Trakt Św. Wojciecha 293D. 80-001 Gdańsk.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok