Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Delegatury w Słupsku wpłynęło łącznie 647 zgłoszeń o podjęcie interwencji. Rozpatrzono wszystkie zgłoszenia, tematycznie dotyczyły one w większości gospodarki odpadowej – 131 spraw, ochrony powietrza  – 110 zgłoszeń, ochrony przed hałasem – 92 zgłoszenia, gospodarki wodno-ściekowej – 122 zgłoszenia oraz 192 innych spraw związanych ze środowiskiem.

logo wios logowanie

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami 330 wniosków o interwencję rozpatrzono we własnym zakresie, natomiast pozostałe 317 przekazano do załatwienia według właściwości innym organom.

Sumarycznie w 2018 r. przeprowadzono 208 kontroli interwencyjnych, ponadto przeprowadzono 65 kontroli dotyczących rozpoznania zanieczyszczenia w terenie bez ustalonego podmiotu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przeprowadzano postępowanie pokontrolne polegające na wydaniu zarządzeń pokontrolnych, wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych, decyzji niepieniężnych, nakładania grzywien w postaci mandatu karnego, kierowania wystąpień do innych organów oraz kierowania wniosków do prokuratury czy też sądów.

W roku 2018 w ramach działań pokontrolnych:

  • wydano 68 zarządzeń pokontrolnych;
  • skierowano 1 wniosek do organów ścigania;
  • skierowano 2 wnioski do sądów rejonowych;
  • skierowano 6 wniosków do administracji rządowej;
  • skierowano 28 wniosków do organów administracji samorządowej;
  • wszczęto 23 postępowania karno-administracyjne;
  • wydano 64 mandaty karne na łączną kwotę 20 100 zł;
  • wydano 4 ostateczne decyzje nakładające zobowiązania niepieniężne.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok