Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Praca Elektrociepłowni Gdańskiej przy ul. Wiślnej 6 w Gdańsku oraz Elektrociepłowni Gdyńskiej przy ul. Puckiej 118 w Gdyni eksploatowanych przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gdańsku uzależniona jest od warunków pogodowych, które wpływają na decyzje o uruchamianiu lub wyłączaniu urządzeń. Ze względu na dużą zmienność zapotrzebowania na ciepło w ciągu doby następuje konieczność częstego włączania i wyłączania z ruchu poszczególnych jednostek ciepłowniczych. Czasami na decyzje o rozruchach i wyłączeniach wpływają awarie różnych urządzeń instalacji. Do rozpalania kotłów pyłowych od przełomu maja i czerwca 2017 roku w Elektrociepłowni Gdyńskiej stosowany jest olej opałowy lekki zamiast mazutu. Spalanie oleju opałowego lekkiego podczas uruchamiania kotłów węglowych nie powoduje emisji tak czarnego dymu jaki występował przy spalaniu mazutu. Do rozpalania kotłów pyłowych w Elektrociepłowni Gdańskiej stosowany jest mazut. Konieczność uruchamiania kotłów węglowych przy wyłączonych elektrofiltrach skutkuje widoczną emisją pyłów z emitorów żelbetonowych elektrociepłowni. Operacje rozruchu i wyłączenia kotłów węglowych są normalnymi procesami technologicznymi prowadzonymi zgodnie z procedurami i dokumentami DTR poszczególnych urządzeń.


Pozwolenia zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego określają warunki eksploatacyjne elektrociepłowni odbiegające od normalnych, w tym parametry zakończenia rozruchu poszczególnych kotłów oraz parametry emisji do powietrza w przypadku odstawienia instalacji odsiarczania spalin. Pozwolenia nie określają maksymalnych dopuszczalnych okresów utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji.

EC

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok