Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Od niedawna obowiązują nowe uregulowania prawne dotyczące transportu odpadów, które objęły podmioty zajmujące się sektorem gospodarki związanym z odpadami, głównie firmy świadczące usługi transportowe. Celem wprowadzenia zmian przepisów, m. in.: w zakresie oznakowania pojazdów transportujących odpady, konieczności rejestracji w BDO oraz posiadania podczas wykonywania transportu odpadów niezbędnych dokumentów, było wyeliminowanie nielegalnych transportów odpadów i zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie przewozu tego typu substancji. Wprowadzono nowe kary administracyjne dla przewoźników, którzy naruszą nowe przepisy w związku z nielegalnymi transportami odpadów.

1

27 lutego br. Inspektorzy Ochrony Środowiska, wspólnie z Inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego dokonali na drodze krajowej nr 89 (Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku) 3 zatrzymań pojazdów, oznakowanych, jako prowadzących przewóz odpadów i przeprowadzili kontrolę realizacji wprowadzonych zmian przepisów.

Wyniki kontroli wszystkich trzech przewoźników były pozytywne.

2

Pierwszy z wytypowanych do zatrzymania pojazdów posiadał prawidłowe oznakowanie, kierowca udostępnił funkcjonariuszom dokument potwierdzający rodzaj i masę transportowanego odpadu oraz strony przewozu. Udzielił informacji o trasie przewozu i godzinie wyjazdu z miejsca wysyłki. Z okazanych dokumentów wynikało, że przedmiotem transportu są odpady metali żelaznych o kodzie: 16 01 17. Kierowca udostępnił również numer rejestrowy (BDO) podmiotu realizującego usługę transportu odpadów. Uzyskane dane zweryfikowano z ogólnodostępną Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i potwierdzono legalność kontrolowanego transportu.

Kolejne dwa z zatrzymanych transportów również posiadały prawidłowe oznakowanie, informujące o przewozie odpadów. Natomiast w momencie zatrzymania nie przewoziły odpadów.

3 4

Przypominamy, że wymagana jest tablica w kolorze białym, na której należy umieścić wielkimi literami koloru czarnego napis “ODPADY”. Oznakowanie powinno znaleźć się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni. Jeśli chodzi o transport transgraniczny, to wymagania są takie same. Jedyną zmianą jest napis na tablicy, który w tym przypadku powinien przedstawiać literę “A”.

A odpady odpady

Z sankcjami rzędu 10 tys. zł za każde przewinienie, przewoźnicy muszą się liczyć w przypadku:

– wykonywania przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

– wykonywania przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób nieograniczający oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one powodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób umożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób niezabezpieczający przed przemieszczaniem i przewracaniem się pojemników lub worków,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób umożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób umożliwiający ich rozprzestrzenianie się poza środki transportu oraz nieograniczający do minimum uciążliwości zapachowej.

Ponadto, za niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, do posiadacza odpadów lub miejsca przeznaczenia odpadów wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów, wymierzana jest kara administracyjna, o wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nieprzekraczającej 100 000 zł.

Za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru (BDO) wymierzana jest kara administracyjna w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

Rząd już dawno zapowiedział kontrolę sektora gospodarki odpadowej, dlatego przewoźnicy odpadów, aby uniknąć konsekwencji finansowych powinni zwrócić swoją uwagę na to czy spełniają wszystkie wymogi, wynikające z nowych przepisów podczas wykonywania transportu odpadów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok