Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Dnia 7 marca bieżącego roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie „Odpady – szanse czy zagrożenia” z przedstawicielami starostw powiatowych, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Naradę szkoleniową rozpoczął Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Radosław Rzepecki, który po przywitaniu uczestników omówił cel i przedstawił agendę spotkania.

1

Następnie prezentację pod tytułem „Kontrole prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska wg znowelizowanych zapisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach” przedstawił Pan Jakub Piekart z WIOŚ w Gdańsku.

Problematykę związaną z wypełnianiem wyrobisk górniczych po zakończeniu działalności gospodarczej przedstawiła Pani Joanna Cudera – przedstawicielka Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. W prezentacji pod tytułem „Rekultywacja terenów po działalności górniczej” zaprezentowała ona zasady rekultywacji terenów po działalności górniczej oraz zreferowała podstawy prawne z zakresu Planu Ruchu Zakładu Górniczego i rekultywacji wyrobisk, w tym rekultywacji odpadami. Pani Joanna Cudera w swojej prezentacji omówiła również zakres kompetencji i obowiązki Starostw oraz innych organów.

2

Następnie Pani Lidia Król dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku przedstawiła wybrane zagadnienia z wyników kontroli NIK dotyczące Starostw w prezentacji pod tytułem „Rekultywacja terenów po działalności górniczej – materiały z kontroli NIK”.

3

Kolejne wystąpienie należało do Pana Leszka Kądzieli – przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który w prezentacji pod tytułem „Wydawanie zezwoleń na terenach zamkniętych” przedstawił problematykę związaną z decyzjami dotyczącymi zbierania i gospodarowania odpadami na obszarach zamkniętych.

4

Pan Tadeusz Styn z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił referat, którego tematem były obowiązki wynikające z funkcjonowania rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO.

 

5

W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania i brali udział w dyskusjach na temat interesujących zagadnień.

Na zakończenie spotkania, z ramienia organizatora, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Radosław Rzepecki przedstawił przykład przestępstwa odpadowego z terenu województwa pomorskiego. Po tym wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok