Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 13 marca bieżącego roku w godzinach popołudniowych w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku miało miejsce spotkanie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Kierownika Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Gdańsku z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nasza Ziemia” w sprawie stanu wód Zatoki Gdańskiej i jego wpływu na stan zwierząt.

logo wios logowanie logo Panstwowa Inspekcja Sanitarna clb logo small

Przedstawiciele Stowarzyszenia przekazali informacje o zaobserwowanych przez siebie niepokojących zjawiskach w przyrodzie ożywionej rejonu Zatoki Gdańskiej oraz zdjęcia w formie papierowej padłych łabędzi i ryb z anomaliami. Przedstawiciele Stowarzyszenia zgłosili pomór łabędzi w ilości powyżej 200 sztuk, wskazując, że przyczyną może być stan wody Zatoki.

W trakcie spotkania omówione zostały kompetencje poszczególnych organów i instytucji w zakresie możliwości wykonania ustaleń i badań. PWIOŚ oraz PWIS przedstawili zakresy Wspólnie ustalono dalsze działania, między innymi powiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz organów posiadających kompetencje w omawianej sprawie. Przedstawiciele Stowarzyszenia zobowiązali się do udostępnienia posiadanych przez siebie wyników badań i materiałów. Monitoring środowiska prowadzony przez GIOŚ, w badanym zakresie, nie wykazał znacznego pogorszenia stanu wody Zatoki Gdańskiej, mogącego mieć wpływ na życie organizmów wyższych.

Zgodnie z ustaleniami, bezzwłocznie w dniu 14 marca 2019 r. WIOŚ przesłał uzyskane w trakcie spotkania informacje i materiały do Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – organów posiadających kompetencje w sprawie, by sprawdzono doniesienia Stowarzyszenia „Nasza Ziemia”.

Pomimo, że przedstawiciele Stowarzyszenia nie wywiązali się z zobowiązania i nie udostępnili umówionych materiałów i wyników badań, PWIOŚ prowadził działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego. W dniu 21 marca bieżącego roku w siedzibie WIOŚ w Gdańsku zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „KULIG”. Na spotkaniu przedstawiono poczynione przez poszczególne organy działania, wstępne ustalenia oraz dalsze postępowanie w sprawie. Według wstępnych danych liczba stwierdzonych padłych i chorych zwierząt, w tym łabędzi, jest zbliżona do odnotowanych w latach wcześniejszych i nie wskazuje na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej. Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że Powiatowi Lekarze Weterynarii powiatów nadmorskich: puckiego, Miasta Gdyni, Miasta Gdańsk oraz nowodworskiego, nie odnotowali żadnych powiadomień w zakresie doniesień Stowarzyszenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku przeprowadził szczegółowe dochodzenie epizootyczne w celu potwierdzenia otrzymanych doniesień: przeprowadził wywiad z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na terenie gmin położonych nad Zatoką Pucką, przeprowadził rozmowę z Prezesem Grupy Badawczej Ptaków Wodnych w celu weryfikacji liczby znalezionych padłych ptaków podczas przeprowadzonej przez ornitologów akcji liczenia ptaków w dniach 16-17 marca 2019 r., zweryfikował doniesienia o zwiększonej liczbie łowionych ryb ze zmianami skórnymi i anomaliami anatomicznymi z przedstawicielami Zrzeszenia Rybaków Morskich we Władysławowie, sprawdziła protokoły kontroli kutrów rybackich z 2018 i 2019 roku oraz przeprowadził lustrację nabrzeża rezerwatu przyrody „Beka” i w okolicach portów Puck i Władysławowo. Nie stwierdzono wzrostu upadkowości dzikich ptaków, nie potwierdziły się doniesienia, że padło kilkaset łabędzi.

Trwają dalsze czynności w celu stwierdzenia stanu faktycznego, ostateczne zbiorcze wyniki działań zostaną przedstawione po zakończeniu ustaleń przez wszystkie organy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok