Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W 2018 r. w ramach realizacji ustawowego obowiązku kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 z  późn. zm.) poddano kontroli 8 podmiotów eksploatujących jednostki pływające stosujące olej do silników statków żeglugi śródlądowej oraz instalacje energetycznego spalania stosujące ciężki olej opałowy.

marine air pollution

W ramach kontroli w wybranym jednym podmiocie pobrano do analizy olej opałowy ciężki. Pobór prób oleju oraz jego analiza została wykonana przez akredytowane laboratoria. Wyniki analiz nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości siarki w oleju opałowym ciężkim.

Ponadto poddano analizie przekazane do tut. Inspektoratu wyniki pomiarów emisji z instalacji, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. Raporty z pomiarów okresowych i ciągłych emisji z instalacji energetycznego spalania paliw stosujących olej opałowy ciężki nie wykazywały w 2018 r. naruszenia standardów emisyjnych dwutlenku siarki oraz naruszenia warunków emisji dwutlenku siarki określonych pozwoleniami.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok