Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 15 maja br. dwa zespoły złożone z inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Gdańsk przeprowadziły działania kontrolne transportów odpadów na drogach gmin Potęgowo i Żukowo.  
Na drodze krajowej nr 6, na wysokości wjazdu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy (powiat słupski, gmina Potęgowo) podczas wspólnej akcji skontrolowano dwa transporty odpadów.
Kierowca pierwszego zatrzymanego pojazdu - samochodu ciężarowego marki Renault okazał stosowne dokumenty dotyczące przewozu odpadów (dokument potwierdzający transport –dokument wydania zewnętrznego WZ z dnia 15.05.2019r.). Z okazanej dokumentacji oraz z udzielonych informacji wynikało, że odpady przewożone są ze stacji przeładunkowej Somnino i pochodzą z gminy Kartuzy oraz Stężyca. Były to odpady o kodach 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) w ilości 3,3Mg oraz 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) w ilości 9,4 Mg. Miejscem docelowym transportu była RIPOK Chlewnica.
Pojazd oznakowany był w prawidłowy sposób, a sam transport odbywał się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie odpadów poza środki transportu tj. w kontenerach przykrytych plandeką. Kontrolowany pojazd należał do firmy transportującej, która posiada wpis do BDO (bazy danych o odpadach). Zweryfikowano rodzaje transportowanych odpadów z bazą danych BDO - sprawdzany transport obejmował odpady wpisane do BDO.

1

 
Kierowca drugiego z zatrzymanych pojazdów – ciągnika siodłowego marki MAN okazał dokument potwierdzający transport – dokument wydania zewnętrznego WZ z dnia 15.05.2019 r., z którego wynikało, że transportowane są odpady o kodzie 02 02 82 (odpady z produkcji mączki rybnej) w ilości 20 Mg. Pojazd transportujący oznakowany był zgodnie z wymogami w zakresie transportu odpadów, a same odpady przewożone były w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie ich poza środki transportu tj. w cysternie. Firma transportująca posiada wpis do BDO. Zweryfikowano rodzaje transportowanych odpadów z bazą danych BDO – kontrolowany transport obejmował kody odpadów niewpisane do BDO.
Z uwagi na nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli pojazd wraz z odpadami został zatrzymany i skierowany w asyście ITD na parking wyznaczony jako miejsce spełniające warunki magazynowania odpadów zatrzymanych w trakcie transportu odpadów. W tym przypadku był to parking położony na nieruchomości należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Puck. Wobec przedsiębiorcy transportującego odpady bez odpowiedniego wpisu do BDO prowadzone jest odrębne postepowanie PWIOŚ.

2


W dniu 22 maja br. w pobliżu skrzyżowania trasy europejskiej E28 z drogą wojewódzką 211 w miejscowości Nowa Dąbrowa (powiat słupski, gmina Potęgowo) miała miejsce akcja kontrolna przewozu odpadów, prowadzona przez inspektorów WIOŚ w Gdańsku delegatura w Słupsku oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas akcji skontrolowano dwa transporty, w tym jeden transport odpadów.
Kierowca pierwszego zatrzymanego samochodu ciężarowego marki Mercedes z naczepą okazał stosowny dokument potwierdzający transport – dokument wydania zewnętrznego WZ z dnia 22.05.2019r. Z informacji zawartych w skontrolowanym dokumencie oraz z informacji udzielonych przez kierowcę wynikało, że transportowano odpady o kodzie 12 01 01 (odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów) w ilości ponad 20 Mg. Jak ustalono odpady transportowane były do  uprawnionego odbiorcy, który posiada stosowny wpis w rejestrze BDO (Baza danych o odpadach) i może nimi gospodarować.  
Firma transportująca odpady również posiada wpis do rejestru BDO. Zweryfikowano rodzaj transportowanych odpadów z bazą danych BDO – transport odejmował odpady wpisane do rejestru. Pojazd transportujący był właściwie oznakowany, a przewożone odpady zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się ich poza środek transportu tj. w dwóch metalowych kontenerach przykrytych plandeką.

3

4
 
 Równocześnie podczas powyższych kontroli swoje czynności kontrolne prowadził Inspektor WITD.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok