Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

27 maja br. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie od Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku o pożarze zakładu Iglotex S.A. przy ul. Leśnej 2 w Skórczu.  

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności kontrolne.

pozar iglotex

Wokół zakładu oraz w wydobywającym się dymie nie stwierdzono organoleptycznie zapachu amoniaku. Od strony północnej zakładu znajduje się punkt zrzutu ścieków stanowiących wody opadowe z terenu zakładu. Odbiornikiem tych ścieków jest rów melioracyjny kończący swój bieg w rzece Węgiermuca w odległości ok. 2 km w linii prostej od punktu zrzutu. Zwrócono się z prośbą do prowadzących akcję ratunkową o wyłożenie zapór sorpcyjnych na rowie melioracyjnym, co zostało bezzwłocznie wykonane.

Dnia 30.05.2019 r. inspektorzy tutejszego Inspektoratu ponownie udali się do zakładu. Z uwagi na objęcie pożarem zakładowej amoniakalnej instalacji chłodniczej oraz olbrzymie straty materialne zdarzenie z dnia 27.05.2019 r. zostało zarejestrowane jako poważna awaria przemysłowa. PWIOŚ wydał decyzję administracyjną na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obligującą Spółkę do wykonania badań celem ustalenia przyczyn, przebiegu oraz skutków pożaru. Przedstawicieli Zakładu. pouczono o konieczności zagospodarowania odpadów wytworzonych w wyniku pożaru w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz o konieczności oczyszczenia osadnika wraz z separatorem na kanalizacji deszczowej zakładu.

Z firmy Iglotex otrzymano informacje o zleceniu zagospodarowania odpadów po pożarze firmie zewnętrznej oraz o wypompowaniu amoniaku z zachowanego zbiornika w sposób kontrolowany do autocysterny. Nadzór nad wyżej wymienionymi czynnościami sprawowała Państwowa Straż Pożarna. Tym samym na terenie przedsiębiorstwa nie pozostał już amoniak, który mógłby powodować dalsze zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Na dzień dzisiejszy nie ustalono jednoznacznej przyczyny pożaru i przebiegu awarii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok