Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

12.06.2019 r. w trakcie działań kontrolnych, związanych z awaryjnym zrzutem ścieków, pobrano próbki wody z Zatoki Puckiej w dwóch wybranych punktach strefy przybrzeżnej. Badania zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników w badanych parametrach nie można stwierdzić znaczącego pogorszenia stanu wód. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadził badania jakości wód przejściowych i przybrzeżnych w tym wód Zatoki Puckiej. Analiza porównawcza wyników badań za lata 2010 - 2018 z punktów pomiarowych Zatoki Puckiej oraz wyników badań próbek, pobranych podczas awarii, biorąc pod uwagę specyfikę miejsca zrzutu ścieków – obszar bujnie porośnięty roślinnością przybrzeżną - nie wykazała znaczącego wzrostu badanych parametrów.

W celu dalszego monitoringu wpływu zrzutu ścieków na stan wód, w dniu 17 czerwca br. zostaną pobrane kolejne próbki wody z Zatoki Puckiej.

Badania mikrobiologiczne oraz decyzję odnośnie możliwości kąpieli podejmuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok