Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, po otrzymaniu zgłoszenia o awarii rurociągu tłocznego w Swarzewie, niezwłocznie podjął czynności kontrolne w Spółce Wodno-Ściekowej "Swarzewo". W pierwszym dniu działań kontrolnych, to jest 12 czerwca br., pobrano próbki wody z Zatoki Puckiej w dwóch wybranych punktach strefy przybrzeżnej. W celu dalszego monitoringu wpływu zrzutu ścieków na stan wód, w dniu 17 czerwca br. pobrano kolejne próbki wody z Zatoki Puckiej. Badania zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań próbek wody, zarówno z 12 jak i 17 czerwca, w badanych parametrach nie można stwierdzić znaczącego pogorszenia stanu wód. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadził badania jakości wód przejściowych i przybrzeżnych w tym wód Zatoki Puckiej. Analiza porównawcza wyników badań za lata 2010-2018 z punktów pomiarowych Zatoki Puckiej oraz wyników badań próbek, pobranych podczas awarii oraz 17 czerwca br., nie wykazała znaczącego wzrostu badanych parametrów. Przy interpretacji wyników znaczącym jest specyfika miejsca zrzutu ścieków – obszar bujnie porośnięty roślinnością przybrzeżną- oraz naturalna obecność licznych kolonii zielenicy w toni wodnej, co najprawdopodobniej ograniczyło negatywny wpływ awaryjnego zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok