Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

26 czerwca br. około godz. 4 rano wybuchł pożar w hali magazynowej przy Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku po uzyskaniu pierwszej informacji o zdarzeniu niezwłocznie udali się na miejsce. Aktualnie inspektorzy prowadzą czynności kontrolne w ścisłej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi służbami.

W celu ustalenia wpływu pożaru na środowisko, pracownicy grupy pomiarowej Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku prowadzą pomiary poziomu LZO w powietrzu. Pobrane zostały też próby wód pogaśniczych do badań. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku  obserwuje wyniki jakości powietrza na stacjach pomiarowych.

Trwa dogaszanie pożaru przez Straż Pożarną.

Informacja aktualna 26.06.2019 r. godz. 9:30.

Aktualizacja 26.06.2019 r. godz. 11:00

Analiza wyników pomiarów parametrów powietrza uzyskanych ze stacji pomiarowych z Nowego Portu, Śródmieścia i Stogów w Gdańsku wykazała wzrost tylko poziomu PM10.

Poziomy stężenia tlenku węgla, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu były i na chwilę obecną utrzymują się w normie. Praktycznie pozostawały na tym samym poziomie – nie odnotowano wzrostów w tych parametrach.

Najwyższy średniodobowy poziom odnotowano około godziny 9-ej i wynosił około 130 µg/m3 i nie przekroczył poziomu informowania, który wynosi 200 µg/m3 (średniodobowy poziom alarmowy wynosi 300 µg/m3). Po godzinie 9-ej nastąpił spadek poziomu PM10 i aktualnie kształtuje się na poziomie około 70 µg/m3.

Aktualizacja 26.06.2019 r. godz. 14:00

Analiza aktualnych wyników pomiarów parametrów powietrza uzyskanych ze stacji pomiarowych z Nowego Portu, Śródmieścia, i Stogów w Gdańsku wykazała, że poziomy stężeń tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu pozostają na porównywalnym poziomie i nie przekraczają norm. Natomiast zaobserwowano dalszy spadek poziomu PM10, który aktualnie utrzymuje się na poziomie 10-20 µg/m3, co oznacza brak przekraczenia dopuszczalnych norm.

Wstępne analizy uzyskanych wyników pomiarów poziomu LZO (lotnych związków organicznych) w powietrzu w trzech lokalizacjach, to jest w okolicach ulicy Okopowej, w okolicach miejsca pożaru oraz na Olszynce, wskazują również na niewielki wpływ pożaru na jakość powietrza w Gdańsku w badanych parametrach.

 

 

1

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok