Dnia 25.04.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w asyście funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji rozpoczęli kontrolę interwencyjną dotyczącą podejrzenia nielegalnego magazynowania odpadów. Na miejscu stwierdzono obecność 81 zbiorników typu Mauser o pojemności 1000 l każdy, zawierających niezidentyfikowaną substancję, oraz 23 worki typu big-bag z przeterminowanymi wojskowymi maskami przeciwgazowymi.,

1

Odpady nielegalnie magazynowano w budynku wydzierżawionym nieistniejącej firmie, założonej na tzw. słupa.

2

Kontrola prowadzona jest m. in. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach. Zebrany do tej pory materiał pozwala na stwierdzenie, że naruszono przepisy ww. ustawy. Po zakończeniu kontroli zostanie wszczęte postępowanie pokontrolne. W sprawie toczy się także śledztwo prowadzone przez Komendę Powiatową Policji, a nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową.