Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 01.07.2019r. na drodze krajowej nr 6, w miejscowości Nowa Dąbrowa oraz na wysokości wjazdu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy (powiat słupski, gmina Potęgowo) miała miejsce akcja kontrolna przewozu odpadów prowadzona przez inspektorów WIOŚ w Gdańsku delegatura w Słupsku oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas akcji skontrolowano dwa transporty odpadów.

Kierowca pierwszego z zatrzymanych pojazdów – samochodu ciężarowego marki DAF okazał stosowny dokument dotyczący transportu odpadów, tj. dokument wydania zewnętrznego WZ z dnia 01.07.2019 r. Z informacji udzielonej podczas kontroli przez kierowcę oraz z okazanego dokumentu wynikało, że transportowane były odpady o kodzie 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) w ilości 0,9 Mg oraz odpady o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) w ilości 12,8 Mg, które pochodziły z gminy Chmielno. Miejscem docelowym transportu była Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy.

Pojazd transportujący oznakowany był zgodnie z wymogami w zakresie transportu odpadów,
a same odpady przewożone były w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie ich poza środki transportu, tj. w kontenerach metalowych przykrytych plandeką.

1

Kierowca drugiego zatrzymanego pojazdu - samochodu ciężarowego marki Renault okazał dokument potwierdzający transport – dokument wydania zewnętrznego WZ z dnia 01.07.2019r. Z przedłożonej dokumentacji oraz z udzielonych informacji wynikało, że odpady przewożone były ze stacji przeładunkowej Somonino i pochodzą m.in. z gminy Kartuzy. Były to odpady o kodach 04 02 22 (odpady z przetworzonych włókien tekstylnych) w ilości 3,13 Mg oraz 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) w ilości 9,74 Mg. Miejscem docelowym transportu była również Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy. Oznakowanie transportu oraz sposób przewożenia odpadów były zgodne z wymogami w zakresie transportu odpadów.

Firma transportującą w obu przypadkach posiadała stosowny wpis do BDO (bazy danych o odpadach). Zweryfikowano rodzaje transportowanych odpadów z bazą danych BDO - transport obejmował odpady wpisane do BDO.

Równocześnie podczas powyższej kontroli swoje czynności kontrolne prowadził Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.

2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok