Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska od stycznia 2019 r. wydał 10 decyzji administracyjnych wstrzymujących działalność podmiotom zbierającym i przetwarzającym odpady bez zezwolenia. Przedmiotowe działalności były prowadzone przez różne podmioty na terenie całego województwa pomorskiego.

Jednym z przykładów wstrzymania działalności przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku jest zbieranie złomu bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów, co narusza art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Ta nielegalna działalność prowadzona była na terenie gminy Pruszcz Gdański. Organ wydając decyzję wyznaczył termin do zaprzestania wykonywanej działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zaprzestania jej wykonywania.

1

Kolejnym przykładem jest decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów płyt drewnopochodnych w kotłach wodnych, na terenie gminy Wejherowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, czyli w instalacjach zaprojektowanych, wyposażonych i użytkowanych w sposób gwarantujący ich jak najmniejszą szkodliwość dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska (art. 155, art. 157 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok