Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 6 września 2019 r. na drodze krajowej nr 6, w miejscowości Nowa Dąbrowa (powiat słupski, gmina Potęgowo) odbyła się wspólna akcja kontrolna przewozu odpadów w transporcie krajowym i zagranicznym, prowadzona przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku oraz inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas akcji skontrolowano trzy transporty. Nie ujawniono przewozu odpadów. W dwóch przypadkach transportowano olej napędowy do celów żeglugi, w jednym przypadku kierowca jechał do gdyńskiego portu po załadunek zboża (soja). Skontrolowana naczepa pojazdu była pusta.

W dniu 16 września br. inspektorzy WIOŚ w Gdańsku wraz z inspektorem transportu drogowego WITD w Gdańsku udali się do miejscowości Tragamin, gmina Malbork. Kontrolę samochodów ciężarowych przeprowadzono przy drodze krajowej 55. Podczas akcji skontrolowano jeden transport odpadów. Kierowca zatrzymanego pojazdu ciężarowego (pojazd asenizacyjny) okazał stosowny dokument dotyczący transportu odpadów, tj. dokument potwierdzający rodzaj i ilość transportowanych odpadów. Z uzyskanych informacji wynikało, że przewożony ładunek (odpady ciekłe) w postaci szlamu pochodziły z oczyszczania separatorów. Transport został załadowany tego samego dnia odpadem o kodzie: 02 03 05 w ilości 4,42Mg.

1

Dnia 19.09.2019 r. na drodze krajowej nr 6, w miejscowości Nowa Dąbrowa miała miejsce akcja kontrolna przewozu odpadów DEMETER V, prowadzona przez inspektorów Delegatura WIOŚ w Słupsku wraz z funkcjonariuszami Czwartego Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Słupsku (CKR-4) oraz Straży Granicznej z PSG Ustka. Podczas akcji skupiono się na transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Demeter V to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji koordynowanej przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów. Jej celem, jak co roku było sprawdzenie legalności transgranicznego przemieszczania odpadów drogą morską, lotniczą oraz lądową. Kontroli podlegał głównie sposób transportu odpadów oraz dokumenty towarzyszące ich przemieszczaniu.

W akcji prowadzonej na terenie powiatu słupskiego poddano kontroli dziesięć transportów, z których sześć dokonywanych było pojazdami ciężarowymi, natomiast czerty - autami dostawczymi. W żadnym z kontrolowanych pojazdów nie ujawniono transportu odpadów. Przewoźnicy posiadali stosowne dokumenty potwierdzające przewóz deklarowanych towarów, a przewożone ładunki były zabezpieczone w sposób niestwarzający zagrożenia w ruchu lądowym. W dziewięciu przypadkach transportowano towary, w jednym natomiast produkty uboczne kategorii 3, tj. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze zwierząt nie wykazujących żadnych objawów chorobowych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok