logo wios logowanieDo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło pismo Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, informujące o możliwości zakopania w miesiącu lipcu 2019 r. ok. 6000 padniętych kur. W związku z powyższą informacją w dniu 15.11.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoczęli kontrolę interwencyjną w zakresie gospodarowania odpadami na terenie fermy drobiu w Kiełpinie, gmina Kartuzy. W ramach prowadzonej kontroli w dniu 15.11.2019 r. zostały wykonane oględziny miejsc wskazanych na mapce poglądowej załączonej do pisma Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. W trakcie oględzin wykonano odwierty kontrolne i stwierdzono obecność materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego w postaci gnijącego mięsa, prawdopodobnie drobiowego, w dwóch wykopach. Na powierzchni widoczne były ślady kości, piór i worki jutowe wypełnione kośćmi drobiu oraz wyczuwalny był odór padlinowy. W chwili stwierdzenia materiału biologicznego, inspektorzy WIOŚ w Gdańsku zakończyli oględziny i powiadomili Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach o stwierdzonych ustaleniach.

W ramach prowadzonej kontroli inspektorzy WIOŚ w Gdańsku wraz z przedstawicielami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach uczestniczyli w czynnościach związanych z usunięciem zakopanego martwego drobiu.

W związku z tym, że wykonane ustalenia i zebrane dowody w przedmiotowej sprawie, wskazywały, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – zostały wypełnione znamiona czynu określonego w art. 182 § 1 kk - na terenie fermy drobiu w Kiełpinie, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska złożył zawiadomienie o  możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach.

Czynności kontrolne nadal trwają.