logo wios logowanieW okresie od dnia 27.03.2019 r. do dnia 6.06.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, przeprowadzili kontrolę interwencyjną w Gminie Miasto Lębork, która dotyczyła gospodarowania odpadami budowlanymi na terenach działek nr 107/6, 116/7, 113, 118/2 i 143/3 obręb nr 4 w Lęborku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że na powyższych terenach Gmina Miasto Lębork prowadzi przetwarzanie odpadów bez zezwolenia wymaganego art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

W związku z zaistniałymi naruszeniami Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył Gminie Miasto Lębork administracyjne kary pieniężne w wysokości: 1 000 000 zł, 276 164 zł i 136 995 zł. Od przedmiotowych decyzji Gmina Miasto Lębork wniosła odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.