Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku zakończyli kontrolę dotyczącą składowania niebezpiecznych odpadów w postaci chemikaliów w pojemnikach 1000 L typu mauser oraz przeterminowanych masek przeciwgazowych w workach typu big bag w miejscowości Myszewko, gmina Nowy Dwór Gdański oraz w Gdańsku przy ul. Siennickiej (teren dawnego ZNTK). W Myszewku ujawniono 100 sztuk pojemników typu mauser z chemikaliami, natomiast w Gdańsku 180 sztuk pojemników tego typu.

W wyniku kontroli ustalono sprawcę nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, którym jest osoba fizyczna. Sprawca został ukarany 3 mandatami karnymi. Jednocześnie wobec sprawcy zostaną wszczęte 2 postępowania administracyjne w celu nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz za brak wpisu do rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadam (rejestr BDO) w zakresie transportu i gospodarowania odpadami.

1

W ramach prowadzonej kontroli uzyskano 2 opinie Biegłego sądowego z zakresu mykologii i ochrony środowiska, powołanego w ramach prowadzonych 2 śledztw przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk - Śródmieście w Gdańsku i  Prokuraturę Rejonową w Malborku, z których wynika, że odpady zwiezione na teren posesji w Myszewku jak i przy ul. Siennickiej w Gdańsku stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, poprzez wydostawanie się oparów do powietrza, stwarzając wysokie ryzyko zatrucia osób znajdujących się w pobliżu zbiorników oraz ryzyko wybuchu.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 31 lipca 2019 r. przekazał informację do Prezydenta Miasta Gdańska na temat przedmiotowych odpadów, z prośbą o ich jak najszybsze usunięcie. W dniu 2 grudnia 2019 PWIOŚ ponownie przekazał informację do Prezydenta Miasta Gdańska w celu wydania na podstawie art. 26 ustawy o odpadach, decyzji nakazującej usunięcie sprawcy odpadów magazynowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. W odniesieniu do odpadów magazynowanych w miejscowości Myszewko, w dniu 12 listopada 2019 r., Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wydał decyzję na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok