logo wios logowanieNa podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie określa:

1) wzory wykazów zawierających:

   a) informacje i dane o:

      - zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz,

      - wysokości należnych opłat,

   b) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

2) formę i postać wykazów,

3) sposób przedkładania wykazów i wymagania z tym związane.