W rozwoju każdego regionu niebagatelne znaczenie ma przesył paliw. Poza czynnikiem gospodarczym liczy się również potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko, a właściwie jego brak. Od dobrych już kilku lat (w stosunku do okresu z początku wieku) liczba awarii rurociągów przesyłowych odnotowywanych w tutejszym Inspektoracie uległa znaczącemu zmniejszeniu. Dotyczy to zarówno przesyłu surowej ropy naftowej jak i produktów naftowych czy gazu ziemnego. Dzięki działaniom operatorów i wdrożonym nowym zabezpieczeniom techniczno-organizacyjnym praktycznie ustał proceder prób kradzieży paliw przez tzw. nieznanych sprawców. Tego typu nielegalne działania prawie zawsze powodowały wycieki przesyłanych mediów do środowiska. A są to przecież substancje niebezpieczne powodujące zagrożenie, nie tylko dla zdrowia lub życia ludzi, ale również dla środowiska gruntowo-wodnego czy innych elementów przyrodniczych. Większość zdarzeń powodowała konieczność długotrwałych prac naprawczych wymagających dużych nakładów finansowych. Często dopiero po kilku latach można było uznać, że środowisko zostało w sposób wystarczający oczyszczone.

IMG 4598