logo wios logowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że organem rozpatrującym sprawy dotyczące wpisu do rejestru BDO jest marszałek województwa, właściwy według miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

W związku z powyższym, wszelkie zapytania w sprawach dotyczących BDO należy kierować bezpośrednio do ww. organu.

Pomocne narzędzie w zakresie wypełnienia obowiązku wpisu do bazy BDO można również znaleźć pod adresem:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/