W dniu 6 lutego 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku odbyło się spotkanie w ramach realizacji porozumienia z dnia 21 sierpnia 2008 roku zawartego pomiędzy:

  • Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
  • Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • Dyrektorem Izby Celnej w Gdyni (aktualnie Krajowa Administracja Skarbowa)

w sprawie współdziałania w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci  ww. organów.

W ramach spotkania zaprezentowano kompetencje i możliwości Morskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcji Ochrony Środowiska. Przedstawiono zakres czynności prowadzonych w ramach kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów jakie wykonują służby za to odpowiedzialne i możliwości współpracy w tym zakresie.

spotkanie z KAS i SG

2

Obraz3

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwości zacieśnienia współdziałania.