W dniu 31 stycznia br. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku w porozumieniu z Inspekcją Transportu Drogowego w Gdańsku przeprowadzili kolejne działania kontrolne.

1

Działania kontrolne odbywały się przy ul. Sucharskiego w Gdańsku.

Podczas wspólnej akcji zatrzymano pięć pojazdów, z czego dwa transportowały odpady a trzy odbywały kurs po rozładunku. Pojazdy z odpadami były prawidłowo oznakowane, a transport, odpadów realizowany był z zachowaniem wymogów zawartych w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Kierowcy w chwili kontroli posiadali dokumenty potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów, ich ilość oraz dane zlecającego transport. Transporty wracające z rozładunku również posiadały potwierdzenie wydrukowane z BDO, zgodne z informacjami zawartymi w tym rejestrze.

2