Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

P R Z Y J Ę C I A  W  S P R A W A C H  S K A R G  I  W N I O S K Ó W

odbywają się w następujących dniach i godzinach:


W siedzibie

W o j e w ó d z k i e g o  I n s p e k t o r a t u  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a

80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293D

 

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i koordynowanie skarg i wniosków

jest pani Aleksandra Chrząszcz - Naczelnik Wydziału Inspekcji

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 - pok. 35 (parter)

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub wyznaczeni zastępcy

przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 15:45

po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem


W siedzibie

D e l e g a t u r y  W I O Ś  w  S ł u p s k u

76-200 Słupsk, ul. Kniaziewicza 30

 

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i koordynowanie skarg i wniosków

jest pani Agnieszka Gorzeń - Kierownik Działu Inspekcji

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 - pok. 25 (parter)

 

Kierownik Delegatury w Słupsku

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 15:30

po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok