Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Proponowany temat spotkania:
Proponowana data:
Szacowana ilość uczestników:
Dane organizatora:
Kontaktowy adres e-mail:
Telefon kontaktowy do organizatora grupy:
-


Wcisnięcie przycisku z napisem "Wyślij" potwierdza wyrażenie zgody wysyłającego formularz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji spotkania.

W przypadku odmowy proszę wcisnąć przycisk z napisem "Reset".

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomoca powyższego formularza jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293D; 80-001 Gdańsk Lipce