Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny, ustalany przez Wojewódzkiego Inspektora i zatwierdzany przez Wojewodę, po zaopiniowaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

schemat organizacyjny 2019